Duur3 jaar
NiveauHBO
Direct naar
Opleidingstypeduaal
Startdatumaugustus 2024

praktisch en toekomstgericht

Onze opleidingen zijn heel praktisch en gericht op de manager van de toekomst. De opleiding is iets voor jou als je een ondernemersgeest hebt en graag direct praktisch aan de slag gaat in de praktijk. Naast je studie start je namelijk gelijk met een echte baan in een functie die aansluit bij je studie: je gaat iedere week één dag naar school en werkt daarnaast vier dagen in de praktijk. Je gaat dus werkend leren waarbij we samen met jou zoeken naar een goede en leuke werkplek!

Na drie jaar studie ben jij een professional met drie jaar werkervaring op zak
Aan het einde van je opleiding ben je praktijkgericht opgeleid tot impactvolle professional. Je levert een prominente bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de organisatie waarin je werkzaam bent. Vanuit de theorie die je tijdens je studie aangereikt hebt gekregen heb je kennis van de gehele bedrijfsvoering en kan je deze kennis in de praktijk doelgericht inzetten. Dit van operationeel tot strategisch niveau. In de snelle online wereld weet je je weg te vinden. Je bent sociaal betrokken en communicatief vaardig. Na drie jaar werkend leren heb je aantoonbaar een persoonlijke en professionele ontwikkeling doorgemaakt en ben je klaar om een eventuele volgende stap in je persoonlijke carrière te zetten.

Je diploma heeft internationale waarde
Na succesvolle afronding van de studie ontvang je het officiële diploma van de Stichting Hoger Onderwijs. Daarnaast is de opleiding voor de komende zes jaar is ingeschaald op NLQF-niveau 6.  Dit betekent dat de opleiding qua niveau gelijk staat aan het niveau van een hbo-bacheloropleiding. NLQF is de afkorting voor Dutch Qualification Framework of Nederlands Kwalificatieraamwerk. Het raamwerk geeft de verschillende niveaus van opleidingen aan. Het NLQF maakt kwalificaties, waar dan ook behaald, nationaal en internationaal vergelijkbaar.

Dit kwaliteitskeurmerk is ontwikkeld naar aanleiding van een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de Europese Unie over het EQF, het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. De Nederlandse overheid is voornemens het NLQF als nationaal instrument voor de niveauaanduiding van kwalificaties wettelijk te verankeren.

Werkend leren

De opzet van onze opleidingen op hbo-niveau is dat het werk een onderdeel is van de studiebelasting. Daarom moet het werk aansluiten op de theorie. Bij Essenzo wordt tijdens de opleiding nauw samengewerkt in de driehoeksamenwerking werkgever – werknemer/student – Essenzo.

Het is puur ervaring dat deze driehoek leidt tot een win-win situatie. Dit voor de drie partijen student, werkgever en Essenzo. Het betekent dat het vinden van een meedenkende werkgever zorgvuldig wordt voorbereid. Hier heeft Essenzo een stappenplan voor ontwikkeld.

Ondanks het feit dat de student zelf verantwoordelijk is voor het vinden van de juiste werkgever, is en blijft Essenzo hier nauw bij betrokken.

Proefstuderen?

Overweeg je om te komen studeren bij Essenzo? Kom dan eerst proefstuderen. Zo krijg je een beter beeld van de opleiding en wij vinden het leuk om jou alvast een beetje te leren kennen.

Lerend werken

Werkend leren betekent bij Essenzo vijf dagen leren per week: één dag per week ondersteunende theorie in Gouda en vier dagen in de beroepspraktijk onder leiding van een ervaren collega binnen het bedrijf waar je werkt.

De opzet is dat de studiedag vooral praktisch wordt ingevuld. Dit betekent dat de theorie kort wordt behandeld, thuis verder wordt bestudeerd en in de werkpraktijk wordt geoefend. Door deze constante wisselwerking tussen theorie en praktijk biedt Essenzo opleidingen die naadloos aansluiten op het bedrijfsleven.

De verkorte opleiding van 3 jaar is verdeeld in 12 perioden van 10 weken (dus 4 perioden van 10 weken per studiejaar). De 10e week van een periode is de toetsweek, daarin sluit je de module af met een toets, bijvoorbeeld in de vorm van een werkstuk, tentamen of een presentatie.

Investering

De kleinschalige, praktische opleidingen op hbo-niveau van Essenzo vragen een investering van € 12.000,– all-in per studiejaar. All-in betekent dat er geen extra kosten in rekening gebracht worden voor intaketesten, inschrijving, leermiddelen, examens of andere bijkomende kosten. Voor extra her-examens (buiten de standaard herkansingen om) worden wel extra kosten in rekening gebracht.

Wie betaalt?

De student is verantwoordelijk voor de betaling van het studiegeld. De inzet en ervaring van Essenzo is dat de student het jaarlijkse inschrijfgeld van € 2.500,– (inclusief 21% btw) betaalt en dat de werkgever het collegegeld van € 9.500,- (exclusief btw) investeert in de student/werknemer.

* Jaarlijks wordt een inflatiecorrectie toegepast. Een verhoging van de opleidingskosten zal minstens drie maanden voor de aanvang van het studiejaar worden aangekondigd.

Aanmelden

Bij Essenzo is er een selectie aan de poort. Je bent van harte uitgenodigd om een dag te komen proefstuderen. Daarna volgt een test op capaciteiten en persoonlijkheid, gevolgd door een gesprek met jou en eventueel je ouders. Uiteindelijk worden er maximaal 16 gemotiveerde studenten per groep toegelaten.