DuurOktober 2024 - juni 2025
NiveauPost HBO
Direct naar
OpleidingstypeWerkend Leren
Startdatum9 oktober 2024

Wat je leert in deze opleiding

• Je leert een bedrijfskundige visie te ontwikkelen en in te zetten om jouw organisatie te sturen.
• Je leert adviseren op strategisch niveau en jouw organisatie te positioneren in de markt.
• Je leert bedrijfsprocessen te analyseren en te verbeteren.
• Je leert verandertrajecten te initiëren en te implementeren.
• Je leert voortgang te meten en effectief doelstellingen te realiseren.
• Je leert om te gaan met complexe vraagstukken en kernproblemen binnen de organisatie.
• Je ontwikkelt je tot een stevige professional met een gedegen kennis van bedrijfsvoering.

Onderwijskundige visie

Tijdens de opleiding passen we de principes van Action Learning en de breinleerprincipes toe.
> Action learning: Leren door te doen, met reflectie op de praktijk.
> Breinleerprincipes: Leren op een manier die aansluit bij de werking van het brein.

Dit betekent:
Een probleemgerichte benadering: Je leert te werken aan oplossingen door realistische problemen uit jouw eigen praktijk te onderzoeken.
Leren door te doen: Je ervaart de theorie in de praktijk en reflecteert op jouw ervaringen.
Groepsdynamiek: Je leert samen met anderen en daagt elkaar uit om kritisch na te denken.
Persoonlijk leiderschap: Je ontwikkelt jouw vaardigheden in leiderschap en verantwoordelijkheid nemen.

De lessen geven we vanuit de gekozen praktijkcasussen die als kapstok dienen voor de theoretische achtergronden.
Praktijkgericht: De theorie is direct relevant voor jouw eigen praktijk.
Diepgang: Je leert de theorie in detail en kunt deze toepassen op jouw eigen casus.

Het eindproduct van je opleiding is een businessplan of strategische analyse, die erop gericht is om een vraagstuk op te lossen binnen jouw organisatie.
Toepassing van de geleerde vaardigheden: Je leert om de theorie toe te passen in de praktijk.
Resultaatgericht: Je levert een concreet product op dat waardevol is voor jouw organisatie.

Het programma

1. Introductie
Teambuildingsbijeenkomst (één dag)

2. Vakinhoudelijke bijeenkomsten
• Organisatiekunde en strategisch management
• Proces operations management en innovatie
• (Digitale) Marketing en Sales
• Financieel Management
• Human resource management
• Artificial Intelligence & Cybersecurity

In totaal zijn dit 12 studiedagen van 14.00 tot 17.00 uur en van 17.45 uur – 20.45 uur.

3. Daarnaast zijn er ondersteunende vakgebieden
• Projectmanagement en project-coaching
(twee studiedagen inclusief twee bedrijfsbezoeken door de projectcoach)
• Persoonlijk leiderschap en intervisie
(twee studiedagen inclusie twee intervisiebijeenkomsten met je projectcoach en je subset)

4. Evaluatie
De opleiding wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst, waar je jouw afstudeerproject (businessplan of strategische analyse) presenteert
aan medestudenten en docenten.

In totaal zijn er 18 bijeenkomsten.

Locatie en investering

De leslocatie van deze opleiding is aan de Baron van Nagellstraat 140 in Barneveld.

De investering bedraagt € 8.950,– all-in.

Aanmelden

Stap 1 van 3