Virtuele rondleiding

Kom alvast een kijkje nemen bij Essenzo!
Je vindt Essenzo op de 1e verdieping; ‘loop’ het gebouw binnen en druk op de liftknop om naar boven te gaan. Tijdens de rondleiding door onze locatie vertellen verschillende studenten jou over werkend leren bij Essenzo.

Werkend leren

Concreet betekent dat vijf dagen per week leren: één dag ondersteunende theorie in een klas van maximaal 16 studenten. Vier dagen in de beroepspraktijk onder leiding van een ervaren collega. Door de constante wisselwerking tussen theorie en praktijk biedt Essenzo opleidingen die naadloos aansluiten op het bedrijfsleven.

Het concept werkend leren van Essenzo is gebaseerd op heel oude papieren. Het stamt uit de tijd van de middeleeuwen en heette het ‘Meester-Gezel-Leerling’ principe. De leerling leerde het vak van de meester. Hij werd gezel en kon zich opwerken tot (gilde)meester. Bij Essenzo werken we op eenzelfde manier. En met succes. Slimme doeners zijn vaak de toppers in het bedrijfsleven.

Team Essenzo

Gerbrand van den Berg

Gerbrand van den Berg

Relatiemanager
Dirk Goijert

Dirk Goijert

Directeur
Marinus van Kooij

Marinus van Kooij

Opleidingsmanager mbo
Annieke de Jager

Annieke de Jager

Officemanager

Docenten

We zijn trots op ons docententeam. Professionals met ervaring in het bedrijfsleven. Met enthousiasme nemen zij jou mee in de nieuwste businessmodellen en managementervaringen.

Visie

Onze visie is gebaseerd op twee kernzaken: slimme doeners en werkend leren. Wij geloven dat praktische vorming cruciaal is voor degenen die wel kunnen leren, maar dat liever direct in de praktijk doen. Werkgevers vinden dat prettig, omdat slimme doeners snelle groeiers zijn.

Identiteit

Essenzo heeft een christelijke identiteit met een open deur beleid. De christelijke identiteit is gebaseerd op de Bijbel en het (h)erkennen dat God ons leven leidt.

De identiteit uit zich in het naleven van normen en waarden en het met respect omgaan met alle andere mensen en de natuur. Iedere student die dit respecteert, is bij Essenzo welkom.

NRTO

Essenzo is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW.

Voor consumenten(particulieren) hanteert Essenzo de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO. Essenzo conformeert zich aan de gedragscode consumenten van de NRTO.

Een opleiding bij Essenzo vergroot altijd je waarde op de arbeidsmarkt. Door het concept van werkend leren heb je aan het einde van je opleiding een diploma én ben je een medewerker met veel praktijkervaring.

Mbo-opleiding: erkend door het ministerie van OCW

Heb je een mbo-opleiding van Essenzo met minimaal een voldoende afgerond, dan ontvang je een diploma. De mbo-diploma’s van Essenzo, ook die van de bedrijfsopleidingen die Essenzo ontwikkelt, zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit betekent dat de Essenzo mbo-diploma’s bij de wet gelijkgesteld zijn aan die van het regulier onderwijs.

Verslag van werkzaamheden

Verantwoording over de onderwijs- en examenkwaliteit van beroepsopleidingen van Essenzo gedurende het schooljaar 2021-2022 is beschreven in het verslag van werkzaamheden. De inspectie van het onderwijs heeft het verslag van werkzaamheden ontvangen. Het verslag is, onder vermelding van reden, in PDF op te vragen via info@essenzo.nu .

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De OER van elke beroepsopleiding van Essenzo is, onder vermelding van reden, in PDF op te vragen via info@essenzo.nu

Hbo-opleiding: registratie SHO en kwalificatie NLQF 6

Heb je de opleiding Business Management succesvol (en dus met minimaal een voldoende) afgerond, dan ontvang je een diploma van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Het diploma bevat de kwalificatie NLQF niveau 6 van het Nederlandse en Europese kwalificatieraamwerk.

De opleiding Business Management staat daarmee qua niveau gelijk aan het niveau van een hbo-bachelor opleiding (NLQF niveau 6), maar de student ontvangt geen bachelor-diploma. Het diploma dat je ontvangt is nationaal en internationaal qua niveau vergelijkbaar met dat van andere kwalificaties: uitleg bij het NLQF-diploma.

Meer over NLQF
Inschaling van gereguleerde en private kwalificaties in het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF (en daarmee tevens in het Europees kwalificatieraamwerk EQF) maakt het mogelijk om in Nederland en Europa het niveau van kwalificaties onderling te vergelijken. Een certificaat/diploma van een ingeschaalde private kwalificatie betekent dat de gediplomeerde het niveau van inschaling heeft bereikt en de daarbij behorende leeruitkomsten heeft aangetoond. Het niveau van de leeruitkomsten van de opleiding Commercieel Management is door het NCP NLQF ingeschaald op NLQF niveau 6.

Dit kwaliteitskeurmerk is ontwikkeld naar aanleiding van een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de Europese Unie over het EQF, het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. De Nederlandse overheid is voornemens het NLQF als nationaal instrument voor de niveauaanduiding van kwalificaties wettelijk te verankeren.