Virtuele rondleiding

Kom alvast een kijkje nemen bij Essenzo!
Je vindt Essenzo op de 1e verdieping; ‘loop’ het gebouw binnen en druk op de liftknop om naar boven te gaan. Tijdens de rondleiding door onze locatie vertellen verschillende studenten jou over werkend leren bij Essenzo.

Werkend leren

Concreet betekent dat vijf dagen per week leren: één dag ondersteunende theorie in een klas van maximaal 15 studenten. Vier dagen in de beroepspraktijk onder leiding van een ervaren collega. Door de constante wisselwerking tussen theorie en praktijk biedt Essenzo opleidingen die naadloos aansluiten op het bedrijfsleven.

Het concept werkend leren van Essenzo is gebaseerd op heel oude papieren. Het stamt uit de tijd van de middeleeuwen en heette het ‘Meester-Gezel-Leerling’ principe. De leerling leerde het vak van de meester. Hij werd gezel en kon zich opwerken tot (gilde)meester. Bij Essenzo werken we op eenzelfde manier. En met succes. Slimme doeners zijn vaak de toppers in het bedrijfsleven.

Team Essenzo

Gerbrand van den Berg

Gerbrand van den Berg

Relatiemanager
Dirk Goijert

Dirk Goijert

Directeur
Teus de Jong

Teus de Jong

Onderwijsontwikkelaar
Marinus van Kooij

Marinus van Kooij

Opleidingsmanager mbo
Liesbeth van der Laan

Liesbeth van der Laan

Office Manager
Corwine Voordendag

Corwine Voordendag

Opleidingsmanager hbo

Docenten

We zijn trots op ons docententeam. Professionals met ervaring in het commerciële werkveld. Met enthousiasme nemen zij jou mee in de nieuwste theorieën rond marketing, communicatie en verkoop.

Visie

Onze visie is gebaseerd op twee kernzaken: slimme doeners en werkend leren. Wij geloven dat praktische vorming cruciaal is voor degenen die wel kunnen leren, maar dat liever direct in de praktijk doen. Werkgevers vinden dat prettig, omdat slimme doeners snelle groeiers zijn. Het principe van werkend leren draagt hieraan bij: het ‘Meester-Gezel-Leerling’ principe. De leerling leerde het vak van de meester door meelopen, afkijken, oefenen en overnemen. Hij werd gezel en kon zich opwerken tot (gilde)meester. Bij Essenzo werken we op eenzelfde manier. En met succes.

Identiteit

Essenzo heeft een christelijke identiteit met een open deur beleid. De christelijke identiteit is gebaseerd op de Bijbel en het (h)erkennen dat God ons leven leidt.

De identiteit uit zich in het naleven van normen en waarden en het met respect omgaan met alle andere mensen en de natuur. Iedere student die dit respecteert, is bij Essenzo welkom.

NRTO

Essenzo is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. NRTO is een gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media. NRTO is lid van VNO-NCW.

Voor consumenten(particulieren) hanteert Essenzo de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO. Essenzo conformeert zich aan de gedragscode consumenten van de NRTO.

Een opleiding bij Essenzo vergroot altijd je waarde op de arbeidsmarkt. Door het concept van werkend leren heb je aan het einde van je opleiding een diploma én ben je een medewerker met veel praktijkervaring.

Mbo-opleiding: erkend door het ministerie van OCW

Heb je een mbo-opleiding van Essenzo met minimaal een voldoende afgerond, dan ontvang je een diploma. De mbo-diploma’s van Essenzo, ook die van de bedrijfsopleidingen die Essenzo ontwikkelt, zijn erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit betekent dat de Essenzo mbo-diploma’s bij de wet gelijkgesteld zijn aan die van het regulier onderwijs. 

Hbo-opleiding: nog niet erkend door het ministerie van OCW

Heb je een hbo-opleiding van Essenzo met minimaal een voldoende afgerond, dan ontvang je een diploma. De hbo-diploma’s van Essenzo zijn nog niet erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor een kleinschalige, beginnende hbo-instelling als Essenzo is dit een forse uitdaging en een lang proces. Pas na een eerste volledige opleidingsduur van het hbo mochten wij een aanvraag tot accreditatie via de officiële accreditatieorganisatie NVAO doen. Dit was op enkele punten nog niet voldoende. Het team van Essenzo stelt alles in het werk om een volgende accreditatie goed te doorlopen.