Duurn.t.b.
Niveaumbo
Direct naar
Opleidingstypeduaal
Startdatumn.t.b.

INHOUD STUDIE

Werkend leren betekent bij Essenzo vijf dagen leren per week: één dag per week ondersteunende theorie (incompany) en vier dagen in de beroepspraktijk onder leiding van een ervaren collega.

De opleiding duurt in principe twee jaar en is verdeeld in acht perioden van tien weken. Per periode staat een generieke of beroepsspecifieke module centraal die in de tiende week wordt afgesloten met een toetsweek. Ook hiervoor geldt dat Essenzo kan meebewegen met de dynamiek binnen het bedrijf. De opzet van een bedrijfsopleiding is dat het werk naadloos aansluit op de opleiding en ook andersom. Daarom wordt een deel van de theorie gecombineerd met echte projecten in de eigen werkpraktijk.

Meer info?

Meer weten over bedrijfsopleidingen? Neem dan contact met ons op.

PRAKTIJK

Omdat de verantwoording van de opleiding bij Essenzo rust, voeren wij voortgangsgesprekken met de docenten, praktijkbegeleiders en de werknemers/studenten op de bedrijfslocatie. Daarnaast wordt door docenten en praktijkbegeleiders  het leerlingvolgsysteem van Essenzo benut. Een bedrijfsopleiding is in die zin gelijk aan een standaard Essenzo opleiding, maar dan op locatie van het bedrijf. Lees ook het artikel in magazine Werkgeluk waarin werkgevers vertellen over hun keuze voor het opzetten van een eigen vakschool of academy.

Investering

Een tweejarige, unieke en praktische mbo bedrijfsopleiding van Essenzo vraagt de volgende investering:

Eenmalig een bedrag afhankelijk van:

  • het domein van opleiden
  • het niveau van opleiden
  • de werkverdeling qua inhoud van de opleiding
  • de training van docenten en praktijkbegeleiders

Daarnaast een bedrag per student per maand:
– voor monitoring, examinering en diplomering

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb:
Een werkgever kan voor het ontwikkelen van een mbo bedrijfsopleiding mogelijk subsidie aanvragen via de SLIM-regeling. Achteraf kan, indien van toepassing, ook de subsidie praktijkleren aangevraagd worden. De afgelopen jaren was dit een bedrag van ruim € 2.500 per cursusjaar.

MEER INFORMATIE?

Benieuwd naar de mogelijkheden van een eigen bedrijfsopleiding/vakschool/academy? Neem contact op met Marinus van Kooij via 06 51 69 84 80 of marinus@essenzo.nu.